This site requires JavaScript to be enabled
Seges Software
16120 visninger

TIP: Kendte fejl kan nogen gange virke lidt uoverskuelig.

For at finde bestemte emner/fejl kan det anbefales at åbne sidste nye PDF og søge via Ctrl+F,
fx vedrørende aktuelle problemer med Benchmarking vil man let kunne finde fejlbeskrivelsen ved at søge på: bench

 

NYT SIDEN SIDSTE KENDTE FEJL

Statusseddel note 310 til korn og halm mangler primo (tilføjet 12.12.2018 rettet 12.12.2018)
Primo data mangler i noten – bortset fra de lukkede/reserverede konti.

Rettet med virkning fra onsdag den 12. december 2018 klokken 11:30.

 

Overførsel til realkredit – selskaber og I/S (Tilføjet 29.11.18 Rettet 10.12.2018)
Når der dannes et regnskab (selskab eller I/S), og der er valgt overførsel til realkredit, så bliver regnskabet IKKE gemt til overførsel fra ”Overfør regnskaber” dialogen.

Forventes rettet 10.12.2018

 

DLR terminsafregning (Tilføjet 27.01.2017 opdateret 11.12.2018)
DLR-lån med negativ rente bliver overført med forkert fortegn til Ø90. Fejlen ses som en difference på mellemregningskontoen. Fejl skal rettes manuelt.

11.12: SEGES har erfaret, at nogle negative renter fra DLR er blevet overført med positivt fortegn i september, men det vedrører ikke alle negative renter, og derfor skal du fortsat kontrollere fortegnet på disse renter og rette, hvor det er nødvendigt.

 

Revisionslisten mangler supplerende kontotekst (Tilføjet 26.09.18 Rettet 10.12.2018)
Siden 7. september er der ikke udskrevet supplerende kontotekst på revisionslisterne.

 

Ved bestilling af regnskaber må sidste års periode ikke være lig med dette års periode (Tilføjet 05.10.2018 Rettet 10.12.2018)
Hvis man bestiller regnskaber eller statusseddel hvor sidste års periode er den samme som denne periode, så bliver primo beregnet dobbelt.

 

Kontroludfald layout og indhold (tilføjet 07.09.18 Rettet 10.12.2018)

-       Grænserne er ikke udfyldt.

-       Tekst, der er tilføjet ved accept, bliver ikke vist.

 

 Notater layout og indhold (tilføjet 07.09.18 Rettet 10.12.2018)

-       Kontonummer og ajourføringsinitialer mangler

-       Nogle notater mangler

Statusseddel (tilføjet 07.09.18 – Rettet 10.11.2018)

Indberetning af blandede driftsmidler fejler.

 

Mærke for udkast mangler i dialogen ”Udskrifter-oversigt” (tilføjet 11.09.18 Rettet 10.12.2018)

 

Fejl i skatteberegning hvis akkord og positiv skattepligtig indkomst (tilføjet 14.06.2018 Rettet 10.12.2018)
Hvis der er modtaget akkord (supplerende oplysning i indkomstdisponering, fanen Underskud og tab) og der i samme år er positiv skattepligtig indkomst, så regner Ø90 forkert.

Fejlen viser sig ved, at den skattepligtige indkomst bliver sat til 0 kr., og der bliver derfor ikke beregnet sundhedsbidrag, kommune- eller kirkeskatter.

 

I/S mellemregning, når interessent er låst op (tilføjet 25.09.18, rettet 10.12.2018)
Hvis en interessent bliver låst op og billedet Modtag I/S posteringer bliver genberegnet, kan der være fejl i efterposteringer og ultimo.

Når fejlen optræder, vil du få kontroludfald om at konto 2180 00 ikke stemmer. Eller du vil opdage at konto 2180 ultimo ikke svarer til saldoen i I/S.

Anbefaling: Vælg formel 0 på konto 2180 00 og indtast de nødvendige rettelser.

 

Unødvendige kontroludfald i afskrivning skat (tilføjet 06.09.18, rettet 10.12.2018)
Hvis afskrivningsbillede er tjekket og man derefter laver rettelser, kan der komme kontroludfald, som ikke burde komme. Fejlen kan for eksempel vise sig, når man først tjekker og efterfølgende lægger inventarsaldi sammen.

Anbefaling: Hvis du får uventede kontroludfald: Fortryd beregning og beregn igen.

 

Fejl i afskrivninger skat ved skift skattebilag/skatteregnskab (tilføjet 12.04.2018, rettet 10.12.2018)
Hvis afskrivningsbilledet er tjekket, men bliver berørt ved skift mellem skattebilag og skatteregnskab, så bliver der ofte fejl ved beregning. Fejlen er, at Ø90 ikke opdaterer de nye beregninger, men alligevel sletter de gamle. Normalt giver det en masse kontroludfald, så man ikke kan undgå at se det.

Specielt hvis billedet var beregnet før momsen blev låst:

De låste posteringer bliver liggende (og stemmer fint), men de nye bliver ikke opdateret. Det betyder at afskrivningen bliver lig med den, der var før lås. SEGES kan ikke lave kontrol på om afskrivningen svarer til afskrivningsprocenten.

Midlertidig løsning etableres med virkning fra fredag 20. april:

Afskrivningsbilledet bliver ikke længere berørt af skiftet mellem bilag og regnskab.

De kontroller, der afhænger af, om man bruger bilag eller regnskab, kopieres til billedet Tværgående kontrol, og dette billede bliver berørt når man skifter mellem bilag og regnskab.

Anbefaling: Hav fokus på afskrivningsbeløb, hvis billedet har været beregnet før moms blev låst. Fortryd beregning og beregn igen, for at rette eventuelle fejl.

 

Interessent bliver ikke berørt efter ny beregning i I/S (tilføjet 13.03.2018, rettet 10.12.2018)
Nogle kredse oplever at de kan rette i opgørelsen i I/S regnskab uden at billedet Modtag I/S posteringer bliver berørt hos interessenterne.

Anbefaling: Vær opmærksom når I retter i I/S efter at opgørelsen hos interessenterne er begyndt. Hos interessenter kan det være en god sikkerhedsforanstaltning altid at vælge billedet, fortryde beregning og beregne igen.

 

Mellemregning mangler tekst hos interessenter (tilføjet 26.01.2018, rettet 10.12.2018)
Mellemregning på 2180 00, som bliver beregnet i billedet Modtag I/S posteringer mangler posteringstekst. Der står altid ”Beregnet” i posteringsteksten.

 

Teknisk fejl i opgavevalg (tilføjet 12.12.2017, skal rettes af kredsansvarlig, slettet 10.12.2018)
Efter igangsætningen 8. december har flere fået teknisk fejl i opgavevalg. På de ejendomme vi har undersøgt, skyldes fejlen, at der ligger forældede oplysninger om I/S. Disse oplysninger skal slettes af den kredsansvarlige.

Rettes: Skal rettes af den kredsansvarlige, og er på nuværende tidspunkt rettet.

 

 

Vedhæftning Kendte fejl 2018-22 pr. 21. juni 2018.pdfKendte fejl 2018-23 pr. 26. juni 2018.pdfKendte fejl 2018-24 pr. 29. juni 2018.pdfKendte fejl 2018-25 pr. 3. juli 2018.pdfKendte fejl 2018-26. pr. 5. juli 2018.pdfKendte fejl 2018-27 pr 10. juli 2018.pdfKendte fejl 2018-28 pr 7. august 2018.pdfKendte fejl 2018-29 pr. 10. september 2018.pdfKendte fejl 2018-30 pr. 11 september 2018.pdfKendte fejl 2018-31 pr. 12. september 2018.pdfKendte fejl 2018-32 pr. 18. september 2018.pdfKendte fejl 2018-33 pr. 20. september 2018.pdfKendte fejl 2018-34 pr.21. september 2018.pdfKendte fejl 2018-35 pr. 25. september 2018.pdfKendte fejl 2018-36 pr. 27. september 2018.pdfKendte fejl 2018-37 pr. 8.oktober 2018.pdfKendte fejl 2018-38 pr. 12. oktober 2018.pdfkendte fejl 2018-39 pr 16. oktober 2018.pdfkendte fejl 2018-40 pr 30. oktober 2018.pdfKendte fejl 2018-41 pr 2. november 2018.pdfKendte fejl 2018-42 pr. 30. november 2018.pdfKendte fejl 2018-43 pr 12. december 2018.pdf
Sidst ændret 12-12-2018