This site requires JavaScript to be enabled

Notifications

Seges Software
1897 visninger

  Fuldt budget med overblik over resultat, likviditet og produktion – et budget til opfølgning.

  Årsbudgettet kan tilpasses efter behov på flere måder. Du kan lave budget for et eller flere år, og det kan indeholde et resultat- og likviditetsbudget med omsætning, omkostninger,   investeringer, balance og egenkapital.

Du skal selv vælge, om du vil anvende ekstern eller intern opstilling, og hvorvidt der er tale om budget til et selskab eller en personlig ejet virksomhed. Opstillingerne tilpasses automatisk landbrug hhv. byerhverv.

Tværfaglighed
Budgettet er udarbejdet på grundlag af tal overført fra fagprogrammerne i hhv. kvæg og Mark til budgettet.


Budget vises / udarbejdes skærmorienteret (Ø90-Online).  Udskrifter viser det samme indhold, og anvendes, når budgettet skal formidles til andre.

I eksemplerne er valgt intern opstilling

Årsbudget
Bemærkningsafsnit (Tekst):  Ledelsespåtegning, erklæring, Strategi og fokusområder, Vurdering og analyse, Hoved og nøgletal, Budgetforudsætninger, Risikostyring og Anvendt budgetpraksis

Årsbudgettet:                      Udskrives i kolonneopstilling med 5 år, f.eks. 3 regnskaber + 2 års budgetter.

  1. Årsbudget med månedsopstilling for resultat (PDF)
    Viser et månedlige resultat, som anvendes ved budgetopfølgning på resultat eller likviditet
  2. Årsbudget med månedsopstilling for likviditet (PDF)
    Viser den månedlige likviditet, som anvendes ved budgetopfølgning på likviditet.
  3. Specifikationer og analyser (PDF)
    Produktionsbudget, kalkuler, saldoliste, Intern omsætning mv. medtages i årsbudgetterne efter behov

Materialer og vejledninger til Online-kunder

Ø90 Produktark: 

Ø90 – Sådan:
DLBR-virksomhederne tilbydes her enkle vejledninger til Ø90 Online-kunder.

Sidst ændret 09-08-2019