This site requires JavaScript to be enabled

Notifications

Seges Software
1610 visninger

Økonomiopfølgning er ment som et værktøj til at tage den aktuelle driftsøkonomiske temperatur på en ejendom når som helst, og giver dig en råt udskrift af bogføringen foretaget for perioden og med samme opstilling som årsrapporten.

Målgruppen for Økonomiopfølgningen er såvel medarbejdere i DLBR, som Ø90 Online-brugerne.


 
Her sammenholdes resultatet for de første 9 måneder med tidligere år.

I Økonomiopfølgningen vist på skærmen (Ø90 Online) kan du udarbejde opgørelser for resultat, investering / finansiering og balance. I skærmbilledets 5 kolonner bestemmer du selv, hvad du vil vise: regnskab, budget forventet resultat for ønskede perioder. Opstillingerne udskrives tilsvarende.

Du kan lave Økonomiopfølgning Kasseomsætning, der sammenligner budgettets ind- og udbetalinger med kasseregistreringens realiserede tal.
Eller - du kan vælge at lave Økonomiopfølgning - Resultat, hvor ind- og udbetalinger suppleres med efterposteringer og balanceposter.

Eksempler:
Bemærkningsafsnit: Virksomhedsoplysninger + Bemærkninger til råbalancen + Revisors erklæring om opstilling af Økonomiopfølgning
Økonomiopfølgning: Resultat + Investering / finansiering + Balance
Detailudskrifter:      Findes på eksempel b og c.

  1. Resultat 3. kvartal i forhold til tidligere år (PDF)
  2. Kasseomsætning (Likviditet) 3. kvartal i forhold til tidligere år (PDF)
  3. Kasse – Økonomiopfølgning – Ekstern opstilling – udskrevet fra Kasseregistrering (PDF)
  4. Resultatopgørelse med årets resultat (PDF)
  5. Kasseomsætning for kvartaler (PDF)

Materialer og vejledninger til Online-kunder

Ø90 Produktark:

Ø90 – Sådan:
DLBR-virksomhederne tilbydes her enkle vejledninger til Ø90 Online-kunder.

Sidst ændret 09-08-2019